Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.
Startup Plus
Startup Plus
Startup Plus

Implementarea planurilor de afaceriImplementarea schemelor de minimis, adica a planurilor de afaceri selectate in cadrul proiectului POCU/82/3/7/103946 cu titlul "Start Up Plus in Nord-Vest" se face in conformitate cu o procedura care stabileste modul de desfasurare si responsabilitățile in legatura cu aceste activitati.

Procedura este elaborata in concordanta cu procedurile aplicabile din urmatoarele documente care au si caracter de reglementare:


  • Ghidul Solicitantului – Condiții specifice apelul POCU 82 „România Start-up Plus”, inclusiv prevederile din Corrigendum 1, 2 si 3 la acest Ghid.
  • Schema de ajutor de minimis "Romania Start Up Plus";
  • Regulamentul (UE) 1407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 si 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene cu privire la acordarea ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L nr. 352/1 din 24 decembrie 2013;
  • Ordonanta de urgenta 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Ordonanţă de urgenta 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.
  • Ghid privind integrarea temelor orizontale in cadrul proiectelor finantate din Fondurile Europene Structurale si de Investitii 2014-2020, partea a I – a, Egalitatea de sanse si de tratament
  • Manualul beneficiarului, Programul Operational Capital Uman 2014-2020, versiunea august 2017
  • Cererea de finanțare 103946 "Start Up Plus in Nord-Vest"

Procedura si cele 16 anexe sunt disponibile pentru persoanele ale caror planuri de afaceri au fost selectate pentru finantare in sectiunea Comunitate (veti avea nevoie de username-ul si parola folosite la pre-inscrierea in proiect), butonul Documente generale.