Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.
Startup Plus
Startup Plus
Startup Plus

Stagii de practicăStagiile de practica sunt o etapa obligatoriu de indeplinit in cadrul procedurii de selectie a persoanelor ale caror planuri de afaceri vor fi finantate prin intermediul schemei de minimis. Efectueaza un stagiu de practica toate persoanele ale caror plane de afaceri au fost selectate in cadrul concursurilor de idei de afaceri organizate in cadrul proiectului.

Stagiile de practica se realizeaza in intreprinderi functionale, care au un domeniu de activitate identic sau din aceeasi grupa CAEN cu codul CAEN indicat in planul de afaceri selectat spre finantare.

Identificarea intreprinderilor in care se va desfasura stagiul de practica este in responsabilitatea administratorilor schemei de minimis, dar la ea poate lua parte si viitorul practicant. Pe langa criteriul codului CAEN, la alegerea intreprinderiii care va gazdui stagiile de practica trebuie luate in considerare si urmatoarele elemente: proximitatea dintre domiciliul viitorului stagiar (practicantul) si sediul/punctul de lucru al intreprinderii (partenerul de practica), disponibilitatea intreprinderii (partenerul de practica) de a desemna o persoana (mentor) care sa supervizeze activitatea de practica pe care stagiarul provenit din proiect o va realiza in intreprindere. Viitorii Practicanti vor fi repartizati pentru realizarea stagiului de practica in intreprinderile care indeplinesc criteriile de mai sus de catre Administratorii schemei de minimis. Repartitia nu poate fi refuzata.

Viitorii practicanti trebuie sa aiba si sa dovedeasca disponibilitatea de a participa la stagiul de practica, in perioada si intervalul orar mentionate in Conventia pentru efectuarea stagiului de practica (de exemplu, daca viitorul practicant are un angajament de munca, acesta va trebui sa convina cu angajatorul sau zile libere sau zile de cncediu, dupa caz).

In cazul in care viitorul practicant propune Administratorilor schemei de minimis (partenerilor din proiect) o intreprindere in care sa isi desfasoare practica, administratorii schemei de minimis verifica daca intreprinderea indicata de viitorul practicant indeplineste conditiile din prezenta procedura. Daca rezultatul acestei verificari este unul de conformitate, stagiul de practica se poate desfasura in acea intreprindere.

In situatia in care Partenerul de practica identificat isi are sediul social/punctul de lucru in alta localitate decat cea de domiciliu/resedinta a Practicantului, acesta din urma este indreptatit sa solicite rambursarea cheltuielilor de calatorie si/sau cazare.