Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.
Startup Plus
Startup Plus
Startup Plus

Idei de afaceri eligibileCe se finanteaza:
 • orice activitate economica care nu se regaseste in interdictiile formulate prin documentele apelului de proiecte (Ghidul conditii specifice pentru apelul POCU 82 si Schema de ajutor de minimis Romania Start Up Plus);
 • finantarea se acorda intreprinderilor (orice formă de organizare a unei activităţi economice, autorizată potrivit legilor în vigoare să facă activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, în scopul obţinerii de venituri, în condiţii de concurenţă, respectiv: societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, societăţi cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale şi întreprinderile familiale, autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, care desfăşoară activităţi economice, precum și asociaţii şi fundaţii, cooperative agricole şi societăţi agricole care desfăşoară activităţi economice)
 • finantarea nu se acorda persoanelor fizice.

Ce nu se finanteaza:
 • întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii;
 • întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole;
 • întreprinderilor care-şi desfășoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
  • atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în cauză achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză;
  • atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către producătorii primari;
 • ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
 • ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naţionale față de cele importate;
 • ajutoarelor acordate pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri.

Activitatile considerate prioritare in cadrul proiectului:
 • cadastru si topografie, industria alimentului, horticultura si peisagistica, cabinete medical-veterinare, industria turismului, ingineria mediului, servicii de evaluare a calitatii (aer, apa, sol, alimente), biotehnologii, economie verde.
 • ideile de afaceri promovate de femei singure cu copii minori in intretinere sau care propun un mediu de lucru prietenos pentru mame.
 • afacerile care propun masuri ce vor promova concret utilizarea si calitatea TIC (cel putin 25% din planurile finantate)
 • afacerile care propun masuri ce vor promova concret consolidarea cercetarii, a dezvoltarii tehnologice si/sau a inovarii (cel putin 10% din planurile finantate).
 • planurile de afaceri care prevăd activități economice ce se încadrează în CAEN, Secțiunea G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor, cu excepția Grupei 452 – Întreținerea și repararea autovehiculelor nu vor putea depăși 20% din numărul total al planurilor de afaceri finanțate.

! Pentru o informare mai detaliata cu privire la codurile CAEN eligibile/ne-eligibile/prioritare urmareste sectiunea Coduri CAEN


Mai trebui sa stii si ca:
 • Întreprinderile nou înființate vor trebui să aibă sediul social și, după caz, punctul/ punctele de lucru în mediul urban, în regiunea de dezvoltare în care se implementează proiectul.
 • Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze, la cel târziu 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis, cel puțin 2 persoane.
 • Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate vor avea, în mod obligatoriu, domiciliul sau reședința în regiunea de dezvoltare în care se implementează proiectul, în mediul urban sau rural.
 • După înființare, întreprinderile nou create trebuie să-și continue activitatea pentru o perioadă de minimum 18 luni.