Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.
Startup Plus
Startup Plus
Startup Plus

Formare antreprenorialăProgramul de dezvoltare antreprenoriala se adreseaza persoanelor care intentioneaza sa-si infiinteze si sa-si coordoneze propria afacere, precum si acelora care doresc sa-si imbunatateasca aptitudinile manageriale. Rezultatul final al programului este elaborarea, de catre fiecare absolvent, a unui plan de afaceri detaliat. Nivelul de educatie prevazut pentru accesul la acest curs este cel de studii medii (8 clase +). Sunt solicitate documente suport (diplome, adeverinte) care sa probeze nivelul de educatie solicitat.

Programul de formare antreprenoriala se va desfasura pe durata a 90 ore, din care instruire teoretica 30 ore si pregatire practica 60 ore. Cursul este autorizat ANC (autorizatia CJ002041 din 20.12.2016). Activitatea practica va incuraja inovarea si creativitatea in afaceri.

Activitatea de formare antreprenoriala este coordonata de partenerul USAMV. Lectorii responsabili cu pregatirea antreprenoriala au o vasta experienta teoretica si practica in acest domeniu. Ei provin din mediul universitar, dar colaboreaza cu mediul de afaceri si cu centrele de inovare pe care universitatile in care performeaza le-au acreditat.

Programul de dezvoltare antreprenoriala incepe in luna mai 2018 si se incheie in luna martie 2019. Se vor organiza 22 de serii de curs, in toate cele 6 judete (min o serie de curs pe judet) din regiune, finalizate cu examinarea ANC. Absolventii vor primi o diploma emisa de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale.

Persoanele interesate sunt rugate sa urmareasca pe site-ul proiectului [startup.prois-nv.ro - sectiunea Activitati – 3 "Formare antreprenoriala"] programarea cursurilor si sa se inscrie la unul din cursurile programate trimitand un e-mail (nume, prenume, seria de curs la care doriti inscrierea) la adresa de e-mail: [email protected].

Cursul va avea urmatoarea tematica:
 • Antreprenor si antreprenoriat : antreprenor-antrepriza-antreprenoriat, elementele si importanta antreprenoriatului; competentele antreprenorului; profilul antreprenorului de succes, avantajele si dezavantajele antreprenoriatului; modele de antreprenoriat: IMM in economie.
 • Oportunitati de afaceri : modalitati de identificare a oportunitatilor; sursele ideilor inovatoare, etapele procesului creativ, metode de stimulare a gandirii creative, forme de inovare, principiile inovarii;testarea fezabilitatii ideii de afaceri.
 • Modalitati de initiere a unei afaceri: motivatii, avantaje si limite, analize critice; infiintarea unei intreprinderi noi in Romania: firma, PFA; achizitionarea unei afaceri existente: avantaje si limite; metode de evaluare a afacerii; achizitionarea unei francize: avantaje si limite; metode de evaluare a afacerii; start-up si spin-off: avantaje si limite, analize critice.
 • Managementul micii afaceri: management strategic: misiune, viziune, plan strategic, obiective; particularitati manageriale si administrative ale IMM; management resurse si bugetare costuri; managementul calitatii; managementul riscurilor; strategii antreprenoriale;management vs leadership.
 • Planul de afaceri: planul general de afaceri al unei intreprinderi: obiective, activitati, strategia de abordare, amplasare, piata, clienti, furnizori, publicitatea, planificare, control; rolul si importanta planului de afaceri; etapele intocmirii planului de afaceri; structura generala a planului de afaceri; analiza SWOT.
 • Echipa: planificarea necesarului, recrutarea si selectia personalului, formarea si perfectionarea personalului; crearea unei culturi organzationale care incurajeaza mentinerea angajatilor; aprecierea performantelor personalului; comunicarea in cadrul intreprinderii si motivarea angajatilor.
 • Marketing-ul in IMM: particularitatile marketing-ului in IMM;mix-ul de marketing; atragerea si fidelizarea clientilor; identificarea concurentei; portofoliul de produse/servicii; ciclul de viata al produselor; publicitatea si reclama; promovarea prin intermediul internetului; impactul Internetului asupra marketingului antreprenorial.
 • Finantarea unei afaceri:finantarea prin credite, prin capital si/sau prin proiecte.
 • Forme de asociere: antreprenoriatul social; cooperative agricole, GAL-uri; clustere inovative.
 • Rolul cercetarii, dezvoltarii si transferului tehnologic: consolidarea cercetarii, a dezvoltarii tehnologice si inovarii; mecanisme de transfer tehnologic.
 • Conformitatea cu politicile orizontale ale UE: egalitatea de sanse, dezvoltarea durabila, inovarea sociala, utilizarea TIC.